അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. രമേഷ് പി.പി
ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ സുഭാഷ്
ക്ലര്‍ക്ക് ശ്രീമതി റിന്‍സി ഡി.പി
ശ്രീമതി സബീറബാനു സി.പി
ശ്രീമതി ഷി.ജി.പി
ശ്രീമതി സജില.പി.കെ
ടൈപ്പിസ്റ്റ് (സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്) ശ്രീമതി. സുനില.ടി
ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് ശ്രീ. സജീവ് കുമാര്‍.പി
ശ്രീ. സുരേഷ്കുമാര്‍.വി
ശ്രീ. സുനില്‍ കുമാര്‍.വി
ശ്രീ. സന്തോഷ്. കെ.പി
ശ്രീ. ശരത് രാജ്.കെ
ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് സി.എം
സാനിറ്റേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ ഒഴിവ്
നൈറ്റ് വാച്ച്മാന്‍ ശ്രീ. ഷനോജ്.കെ
പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ ശ്രീ. ഇ വിജയന്‍
ശ്രീമതി. ശാന്തമ്മ സി.എം